İsa Mesih’in Müjdesi Nedir?
437 views

Müjde kelimesi ‘iyi haber’ anlamına gelir. Bu nedenle sevindirici haber, İsa Mesih’in iman eden herkesin günahların bağışlanmasını sağlamak üzere tekrar geleceğinin iyi haberidir. (Kol.1:14; Rom.10:9) İlk insanın günahından bu yana insanlık, Tanrı’nın yargısı altındadır. (Rom.5:12) Herkes günah işleyerek Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. (Rom.3:23)

Günahın ücreti ölümdür (Rom. 6:23) ve sonsuz azaba (Va. 20:15, Mat. 25:46) mahkum olacaklardır. Tanrı’dan bu ebedi ayrılığa ‘ikinci ölüm’ de denir (Va.20:14-15). Herkesin günah işlediğine ve Tanrı tarafından mahkûm edildiğine dair kötü habere, İsa Mesih’in iyi haberi olan Müjde aracılığıyla karşı durulur. Tanrı’nın dünyaya olan sevgisi, insanların günahlarından bağışlanması için bir yol açmıştır (Yu.3:16).

Tanrı, Oğlu olan İsa Mesih’i çarmıhta ölüm aracılığıyla insanlığın günahlarını üstlenmesi için gönderdi. (1.Pe. 2:24) Tanrı, günahlarımızı Mesih’e yükleyerek, İsa adına iman eden herkesin bağışlanmasını sağladı (Elç.10:43). İsa’nın dirilişi, iman eden herkesin aklanmasını güvence altına alır.

Kutsal Kitap, Müjde mesajının içeriğini şöyle belirtiyor: ‘‘Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız Müjde’yi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas’a, sonra Onikiler’e göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler.’’ (1.Ko. 15:1–6). Bu bölümde Pavlus, sevindirici haberin önceliğini vurgulamaktadır.

Müjde mesajı, Kutsal Yazılar tarafından desteklenen iki tarihi gerçeği içerir: İsa Mesih’in ölümü ve O’nun dirilişi. Bu iki gerçek, birçok kanıtla desteklenmektedir. Mesih’in ölümü O’nun gömülmesiyle, dirilişi ise görgü tanıkları aracılığıyla kanıtlandı.

İsa Mesih’in sevindirici haberi, Tanrı’nın insanları günahın cezasından kurtarmak için sağladığı yolun iyi haberidir. (Yu.14:6; Rom. 6:23). Her insan fiziksel olarak ölür, ancak İsa Mesih’e iman edenlere sonsuz yaşam için diriliş vaat edilir. (Yu.11:23-26) Mesih’i reddedenler yalnızca fiziksel olarak ölmeyecek, aynı zamanda Kutsal Kitap’ta ‘ateş gölü’ olarak tanımlanan ‘ikinci ölümü’ yaşayacak. (Va.20:13-14). İsa’dan başka kimsede kurtuluş yoktur. (Elç.4:12).

İsa Mesih’in müjdesi, herkesin duyabileceği en iyi haberdir. Tanrı sizi yaşamı seçmeye çağırıyor. Rab’bi adıyla çağırın ve kurtulun. (Rom.10:13)

KAYNAKÇA: https://www.gotquestions.org/gospel-of-Jesus-Christ.html

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen Sayfamıza Abone Olun!