Kutsal Kitap’ı Bağlamı İçinde Çalışmanın 4 Adımı
241 views

Kutsal Kitap’ı incelemek söz konusu olduğunda bağlamı oldukça geniştir. Kutsal Yazılar, antik dünya ile sınırlı değildir. ‘‘Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.’’ (2.Ti. 3:16) Kutsal Kitap, hem ezeli hem de ebedidir. O, zamana göre bağlamsallaştırılmıştır ve her zaman uygulanabilir. Bağlamı ihmal ettiğimizde, Kutsal Kitap çalışmasını bitirmek kolaydır, ancak ayetleri detaylı olarak incelediğimizde, Tanrı’nın bize ne söylediğini daha net anlayabiliriz. 

Kutsal Yazıları her okuduğumuzda yeniden bağlamlandırıyoruz. Bugün bunu uygularken Kutsal Yazıların bağlamını nasıl yüceltebiliriz? Bu soruyu yanıtlamak için İsa Mesih’in sözüne bakalım: ‘‘Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.’’ (Mat. 5:42) Bugün bu ayeti nasıl anlamalıyız? Benden dileyen birine istediğini vermeli miyim, yoksa İsa tamamen başka bir şey mi söylemek istedi?

Dört adımda bu ayeti ve çevresindeki bağlamı inceleyeceğiz. Sonuçlar şaşırtıcı olabilir.

Birinci Adım: Ayeti, bölüm içinde bağlamsallaştırın

Ayetten öncesine ve sonrasına bakarak genel bir bakış açısı belirleyebiliriz. Matta 5:42, Hristiyanların iyi bildiği iki söz arasında yer alıyor. Bu sözleri açıklayan, Faithlife Study Bible (FSB), ‘Göze göz, dişe diş’ veya ‘öç alma yasası’ (Çık. 21-24) olarak bilinen ilkenin, cömertlikle çeliştiğini belirtiyor. FSB ayrıca ‘Komşunu seveceksin’ ifadesinin Levililer 19:18’den bir alıntı olduğunu belirtir. Ancak ‘düşmanından nefret edeceksin’ ifadesinin Eski Antlaşma alıntısı olmadığını, bunun yerine, bir dizi ayete bir gönderme veya konuşma dili olabileceğini açıklamaktadır.

Bu ifadelere (42. ayetten öncesi ve sonrası) daha yakından bakarak, bölümdeki daha geniş temayı görebiliriz. İsa, biri sizden para istediğinde ne yapacağınızı değil, size yanlış yapan birine karşı nasıl davranmanız gerektiğini anlatıyor.

İkinci Adım: Kitaptaki ve orijinal bağlamındaki bölümü bağlamsallaştırın

Kutsal Kitap sözlüğü, Kutsal Yazılar’daki bir kitabı ve orijinal bağlamı hakkında temel bilgileri öğrenmek için harika bir yerdir. Diğer kaynaklar, genel bir kitle için yazılmış çalışma kılavuzlarını ve yorumları içerir.

Lexham Kutsal Kitap Sözlüğü’ne göre, Matta 5:38-48, Dağdaki Vaaz’ın (Matta 5-7) bir parçasıdır. Bu bağlamı göz önünde bulundurarak, N. T. Wright, Matta 5:38–48’i ‘Düşmanlarını sevmek’ başlığı altında sınıflandırır. İsa’nın görüşlerini birinci yüzyıldaki İsrail öğretisiyle karşılaştıran Wright, ‘‘İsa yeni bir adalet, yaratıcı, iyileştirici, onarıcı bir adalet sunar. Eski Antlaşma’nın bazı bölümlerinde yer alan adalet, öç almaya karşı tasarlansa da, İsa doğrudan Tanrı’nın şaşırtıcı derecede sabırlı sevgisini yansıtıyor’’ dedi. 

İsa’nın öğrencileri, Tanrı’nın özverili sevgisini yansıtmalıdır; Tanrı’nın yasasının amacı budur. 

Uygulamaya dayalı yorumlar genellikle Kutsal Yazılar’daki bir kitabın büyük resmini vurgular ve bir bölümü bağlamsallaştırmaya yardımcı olur. Kitabının ana hatlarını çizmek için Kutsal Kitap sözlüğü kullanmak gerekir.

Üçüncü Adım: Orijinal dile ve kültüre dayalı olarak anahtar kelimelere ve ifadelere bakın

Logos Bible Software’deki araçlar ve kaynaklar, temel terimleri anlamada yardım eder. Logos’taki bir kaynak, Kutsal Kitap tercümanlarına rehberlik etmesi için United Bible Society tarafından oluşturulan bir dizi el kitabıdır. Bu el kitapları, kişisel çalışmalar için derin bilgilerle doludur.

United Bible Society’nin el kitabı şu açıklamalarda bulunur: ‘‘Mintan, hem bir giysi hem de gece için bir örtüydü. İsrail yasaları, onun sahibinden alınmasına izin vermezdi. Uzun ve dar bir giysiydi. Bununla ilgili olarak İsa, biri size zulmetmek isterse, karşılığında cömert olun diyor. Eşitsizlik ve baskı için vergi toplanmasını emreden Roma sisteminde ‘vergi görevlileri’, günahkârlarla birlikte gruplandırılmaktadır. ‘Öteki uluslar’, Tanrı’yı tanımayanlar anlamında kullanılmış ve Yahudi olmayanları tanımlamada sık kullanılan bir ifade olmuştur. ‘Öteki uluslar’ terimi, etnik veya coğrafi bir insan grubunu ifade etmez. İsrail’in Tanrısı’na iman etmeyen herkesi kapsar. Grekçe’de ‘yetkinlik’ kelimesi ise, tamamlanmış ve bütünlüğe ulaşmış anlamına gelir; olgunluğa, ahlaki ve etik dürüstlüğe atıfta bulunabilir.’’

İsa’nın öğrencileri, Tanrı’nın isteğine uygun yaşamaya çalışır. Yetkin bir yaşama sahip olmanın tek yolu budur.

Pastör veya akademisyen olmasanız bile, çeviri kılavuzları ve Kutsal Kitap yorumlarını keşfetmeye değerdir. Bunlar genellikle belirli kelimeler ve ifadeler hakkında ayrıntılı notlar içerir, orijinal dillerde (Grekçe, İbranice, Aremice) ve kültürel bağlamda anlamı genişletir. Logos Bible Software, her çalışma düzeyi için çeşitli kaynaklara sahiptir.

Dördüncü Adım: Bölümü hayatınıza ve cemaatine uygulayın

Matta 5:42’nin amacı, düşmanımızı bile sevmekle ilgilidir. Yani Tanrı gibi sevmektir. Tanrı’nın sevgisini göstermenin en iyi yolu tanımadığım birine para vermek midir? Muhtemelen hayır, çünkü bunu yapmanın daha iyi yolları vardır. Örneğin, sohbete katılma, iş bulma, bağımlılığın üstesinden gelme veya konut edinme konusunda yardımcı olarak hizmetlere yönlendirmek gibi yardımlarda bulunulabilir. Matta 5:42’deki asıl soru şudur: Düşmanlarımı İsa’nın beni sevdiği gibi seviyor muyum? Onlara Tanrı’nın sevgisini göstermeye çalışıyor muyum?


KAYNAKÇA:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen Sayfamıza Abone Olun!