İncil’e baktığımızda Tanrı’nın Egemenliği müjdesinin önemli bir noktası da tövbedir. Serüvenin en başında “Tövbe edin! Çünkü göklerin egemenliği yaklaşmıştır!” çağrısını görürsünüz. O zaman Tanrı’nın Egemenliği ve tövbe kavramları birlikte yürür. İncil’in temel mesajı günah dolayısıyla Tanrı’dan ayrılmış olan yaratılışın Tanrı’yla tekrar barışması için İsa Mesih’in yeryüzündeki çağrısı, hizmeti ve en önemlisi çarmıhtaki fedakarlığıdır. İsa Mesih’in çarmıhtaki ölümü ve dirilişi sayesinde O’na iman eden herkese kurtuluş ve yaşam vaadi vardır. Bu da günahkâr olduğunun farkına varıp, tövbe edip İsa Mesih’e iman etmekle gerçekleşir.

''Eğer adalet hak ettiğimizi almaksa, merhamet hak ettiğimizin tam tersini almaktır. '' Bu video ile ilgili sorularınız için https://www.kutsalkitap.org/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yeryüzünde herkesin adalet hakkında bir fikri vardır. Adalet gerçeğe, doğruya ve mantığa uygunluk demektir. İnsanlar olarak adaleti ister ve onu bekleriz. Bu kısa film, adaletsiz ve karanlık bir dünyada gerçek adaletin ne olduğu konusunda bize bir bakış açısı sunar.

İsa Mesih’in gelişinin mesajı dünyaya anlamlı gelmedi. Bizzat Tanrı’nın beden alışı, doğumu, ölümü ve yeniden dirilişi bu dünyaya anlamsız göründü. Ama Tanrı’nın anlamsız görünen mesajı aslında bizi kurtaran bilgelikti.

Tanrı Egemenliği'nin gücü içinize girdiğinde, hayatınız her alanda iyileşmeye başlar. Bu Sevgi Egemenliği duymakla gelir. Onun için bu filmi nasıl izlediğinize ve nasıl işittiğinize dikkat edin. Yeryüzündeki egemenlikler şiddetle, savaşla, zorla ve kanla kurulur. Oysa bu Egemenlik sevgiyle gelir. Tıpkı ekilip yeşeren bir tohum gibi. İşitmekle gelir... Onun için nasıl işittiğinize dikkat edin!

''Bir güvercinin kanatlarına sahip olsaydım uzaklara uçup orada dinlenirdim. İnsanlar “eminim her şey iyi olacak” diyor. Ama öyle hissetmiyorum. Rab Tanrı’ya yakarıyorum. Tanrı dürüst olmamızı ister. Dizlerimin üstüne çöktüm ve her şeyi onun önüne getirdim. O yükseklerden uzanıp elimi tuttu, derin sulardan beni çıkardı. Nefret, kargaşa ve kendinden şüphe etme okyanusundan beni çıkardı. Düşmanın kaosundan, umutsuzluktan ve içinde boğulduğum boşluktan beni kurtardı.''

''İnsanlar hem bilinmekten korkar hem de en çok bilinmeyi ister. Canını bizim için veren İyi Çoban bizi tamamen bilir. Bizi kollarında kucaklar, kalbinin yakınında taşır, yumuşak bir şekilde yönlendirir.''

İşte geldik ya RAB... Suçlarımızla geldik, sorunlarımız var. Senden istemek için geldik... Senin adın kutsal ve bu bizi iyileştiriyor. Sana hayranız ve ancak sende tamız. Kutsal, pak, yüce ve güçlü Kurtarıcı! Amin.

Bazen bir armağan çok şey ifade eder. Ancak anlatamazsın. Bu kısa filmde Tanrı'nın sözle anlatılamayan Armağan'ı ile değişen yaşamlara tanıklık edeceksiniz.

Showing all 10 results

Lütfen Sayfamıza Abone Olun!