Müjde Nedir?
253 views

Tanrı’dan Bir Mesaj

Hristiyanlar ‘İsa Mesih’in sevindirici haberi’ hakkında konuşurken tam olarak ne demek istiyor? ‘Müjde’ kelimesi ‘iyi haber’ anlamına geldiğinden, Hristiyanlar Müjde üzerine konuştuğunda, aslında İsa hakkında iyi haberi veriyorlar demektir. Bu. Tanrı’dan gelen bir mesajdır ve kayıtsız kalmayı göze alamayacağınız bir duyurudur.

Müjde Neden İyi Haber Anlamına Gelir?

İsa Mesih hakkındaki iyi haber nedir?

İlk Hristiyanlar İsa hakkındaki iyi haberi duyurduklarından beri, şu sorular etrafında toplanmıştır:

  • Bizi kim yarattı ve kime karşı sorumluyuz?
  • Sorunumuz nedir?
  • Tanrı’nın sorunumuza çözümü nedir?
  • O’nun çözümüne nasıl dâhil olabilirim?

Yüzyıllar boyunca Hristiyanlar bu soruları Kutsal Kitap’taki gerçeğe göre yanıtladı.

  • Tanrı’ya karşı sorumluyuz.
  • Bizim sorunumuz O’na karşı günahımızdır.
  • Tanrı’nın çözümü, İsa Mesih aracılığıyla kurtuluştur.
  • Bu kurtuluşa iman ve tövbe ile sahip olmaya geldik.

Bu noktaları şöyle özetleyebiliriz: Tanrı, İnsanlık, İsa Mesih ve Yanıtımız.

Tanrı

İsa’nın iyi haberi hakkında bilinmesi gereken ilk şey, ‘‘Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.’’ (Yar. 1:1) Her şey bu noktada başlamıştır. Noktayı yanlış alırsanız, takip ettiği her şey yanlış olacaktır. Her şeyi yaratan Tanrı bize nasıl yaşayacağımızı söyleme hakkına sahiptir. İsa hakkındaki iyi haberi anlamak için bunu fark etmek gerekir.

İsa Mesih’in sevindirici haberinin ne kadar görkemli ve şaşırtıcı olduğunu anlamak için, Tanrı’nın kutsal ve adil olduğunu anlamamız gerekir. Günahı asla görmezden gelemez. Evet, bizim günahlarımız da dâhil!

İnsanlık

Tanrı ilk insanları, yani Âdem ve Havva’yı yarattığında, kendi adil yönetimi altında kusursuz bir sevinç içinde, O’na itaat ederek ve O’nunla paydaşlık içinde bulunarak yaşamalarını amaçladı. Ancak Âdem’in itaatsizliği nedeniyle bu paydaşlık bozuldu. Üstelik Âdem ve Havva Tanrı’ya karşı gelmişti ve Tanrı’nın yaşamları üzerindeki yetkiyi inkâr etmişlerdi.

Günah işleyenler sadece Âdem ve Havva değildir. Kutsal Kitap, ‘‘Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı’’ der. (Rom. 3:23) Günah, Tanrı’nın kendisinin ve yaşam verdiği kişiler üzerindeki yetkisinin reddidir. Böylece neden ‘günahın ücretinin ölüm olduğunu’ anlamaya başlarız. (Rom. 6:23) Bu sadece fiziksel ölüm değil, ruhsal bir ölümdür. Yani günahkâr ve asi benliğimizin Tanrı’nın huzurundan sonsuza dek ayrı kalmasıdır. Kutsal Kitap, iman etmeyen günahkârların ‘cehennem’ denilen ebedi bir yerde yargılanacağını öğretir.

İsa Mesih

‘Mesih’ kelimesi, bir kralın taç giydiği sırada yağla meshedilmesine atıfta bulunan ‘meshedilmiş’ anlamına gelmektedir. Yani, ‘İsa Mesih’ dediğimizde, İsa’nın bir Kral olduğunu söylüyoruz. İsa, hizmetine başladığında halka şöyle dedi: ‘‘Tanrı’nın krallığı yaklaştı. Tövbe edin ve Müjde’ye inanın.’’

Günahlarımızın korkunç ağırlığı çarmıh üzerinde İsa’nın omuzlarına verildi. Günahkârların cezası olan ölümle yüzleşti. İsa senin için ve benim için öldü! Ama hikâye burada bitmiyor. Çarmıha gerilmiş olan İsa, ölü biri değildir. İncil, O’nun ölümden dirildiğini yazar.

İsa’nın ölümden dirilişi, Tanrı’nın ‘‘İsa’nın, kimliği ve hizmeti hakkında söylediği her şey doğrudur’’ deme şeklidir.

Yanıtımız

Tanrı, adil gazabından kurtulabilmemiz için İsa’nın bizim yerimize öldüğü bilgisiyle ne yapmamızı bekliyor? Tanrı, bizlerin tövbe ve imanla karşılık vermesini bekliyor.

Günahlarımızdan tövbe etmek, isyanımızdan yüz çevirmek demektir. Tövbe, günahlarımıza hemen bir son vereceğimiz anlamına gelmez. Ancak artık günahlarımızla barış içinde yaşayamayacağımız anlamına gelir. Ayrıca iman aracılığıyla Rab’be yöneliriz.

İman, güvendir. Bu, sizi günahlarınızdan kurtarmak için dirilmiş olan İsa’ya verilen söze dayalı bir güvendir. Eğer Tanrı bizi doğru sayacaksa, bunu bizim yerimize geçebilecek nitelikte birine dayanarak yapmak zorundadır. Bir kişi İsa Mesih tarafından kurtarıldığında şunlar olur: Günahlarımızı İsa üstlenmiştir ve bizler O’nu borçluyuzdur. O’nun bizler için yaptıklarına güvendiğimizde, İsa’nın kusursuz doğruluğu bizi özgür kılar.

İmanın anlamı, İsa’ya güvenmek ve Tanrı’nın adil yargısından galip gelmektir. 

KAYNAKÇA:

https://www.crossway.org/articles/what-is-the-gospel-2/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen Sayfamıza Abone Olun!