Vaaz Etmenin Amacı Nedir?
224 views

‘Vaiz nedir?’ sorusu basit bir soru gibi görünebilir. Ne olduğunun açıkça belli olduğu düşünülür. Ancak özellikle iki nokta önemlidir: Tanrı’nın Sözü’nün işleyişi ve vaaz etmenin amacı.

Tanrı’nın Sözü’nün İşleyişi

İbadet hizmeti sırasında Tanrı’nın Sözü’nün vaaz edilmesi ve açıklanması, insanlara Kutsal Yazılar hakkında bilgi vermekten veya ahlaki öğretişte bulunmaktan daha fazlasıdır. Tanrı dünyayı yarattığında, her şeyin var olduğunu söyledi (Yar. 1. Yu. 1:1-4).

Tanrı Sözü her zaman etkili bir söz olmuştur. Yaratır ya da yıkıma uğratır, yargılar ya da kurtarır. Bunlar, Kutsal Yazılar boyunca, Tanrı’nın amaçlarını gerçekleştirmek üzere ortaya çıkan Tanrı’nın sözleridir (Yer. 23:22-30; Yşa. 55:11). İbraniler yazarının belirtti gibi, Tanrı’nın sözü Kutsal Ruh’un gücü aracılığıyla diri ve etkilidir (İbr. 4:12, Elç. 2:33; 1. Se. 1:5; Tit. 3 :5).

O halde vaaz etme, Tanrı’nın güçlü Sözü’nün duyurulmasıdır. Vaiz aracılığıyla, Tanrı’nın Sözü, insanları İsa Mesih’te yeni bir hayata çağırmak üzere Kutsal Ruh’un gücüyle duyurulur. Michael Horton şöyle demiştir: ‘‘Vaaz seçimi, tesadüfi değildir. Aklanma sadece iman yoluyla gelmez, imanın kendisini de işitme yoluyla gelir.’’ (Michael S. Horton, People and Place [Westminster John Knox Press 2008], 47) Bundan dolayı vaizler, konu seçimine dikkat eder. Buna göre, Kutsal Kitap metninden vaaz edilmeli ve daha da önemlisi, özellikle Tanrı’nın beden almış sözü olan İsa Mesih hakkında vaaz edilmelidir. İman, Tanrı’nın kurtuluş gücü olan Müjde’yi duymakla sağlanır (Rom. 1:16). Bilginin ve bilgeliğin bütün hazineleri Mesih’te saklıdır (Kol. 2:3).

Vaazın Amacı

Vaaz vermek, sadece bilgi paylaşmak veya nasıl yaşanacağı konusunda öğretişte bulunmak değil, aynı zamanda Tanrı Sözü’nün bir aracıdır. Kutsal Ruh, vaaz aracılığıyla değişimi gerçekleştirebilir, yorgun ve zayıf olan günahkârlara lütfedebilir ve insanların yüreklerinde imanı canlandırabilir. Ancak vaaz etmenin amacı tek yönlü değil, çok yönlüdür. Tanrı’nın Sözü’nün vaaz edilmesinin amacı, Tanrı’nın halkının Mesih’in benzerliğine sahip olmasıdır. İlahiyatçı Dennis E. Johnson şu açıklamada bulunuyor: ‘‘Hristiyan vaazının amacı, Tanrı’nın çocuklarının, Oğlu İsa Mesih’in kusursuz benzeyişine sahip olmasından başka bir şey değildir.’’ (Dennis E. Johnson, Him We Proclaim [P&R Publishing 2007], 66-67)

Vaazın amacı, imanlıların ruhsal olgunluğa sahip olmasıdır. Bu ancak Mesih’in bilgeliğinden ve Kutsal Ruh’un işleyişinden kaynaklanabilir. Pavlus’un elçilik hizmetine ilişkin düşüncelerini şu sözlerinden anlıyoruz: ‘‘Her insanı Mesih’te yetkinleşmiş olarak Tanrı’ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih’i tanıtıyoruz. O’nun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur’’ (Kol. 1:28-29).

Vaizin çabası, kendisi için değil, cemaatinin imanı ve ruhsal olgunluğu içindir. Bu tür vaazların yapıldığı bir kiliseye gitmenin beni Mesih’i düşünmeye daha fazla yönlendireceğini biliyorum. Vaazın amacını anlamak, vaaz etmeye daha sadık bir şekilde katılmama yardımcı oluyor. Çünkü hepimizin Tanrı’nın sesini duymaya ve Kutsal Ruh tarafından değiştirilmeye ihtiyacı var. 

Bazen yorgun zihnimi vaaza odaklamaya çalışırken zorlanıyorum. Ancak vaazın bilgi vermekten daha fazlası olduğunu ve hayatım üzerinde dönüştürücü bir etkisi olduğunu bildiğimde, farklı bir şekilde dikkat ediyorum. Bazen günahlarım nedeniyle hüküm giyiyorum; diğer zamanlarda ise son derece rahatım. Ancak her olursa olsun, beni kurtaran ve seven Tanrı’nın Sözü, vaaz aracılığıyla yüreğimde işliyor. Bu nedenle amacına uygun bir vaaz, Tanrı’nın önünde bir araya gelmemiz için hayati önem taşımaktadır.

KAYNAKÇA:

https://corechristianity.com/resource-library/articles/what-is-preaching/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen Sayfamıza Abone Olun!