Pastörlük, Vaaz Vermekten Daha Fazlasıdır
252 views

Her pastörün farklı eğilimleri ve zayıflıkları vardır. Bazıları, yaşamlarındaki meselelerin onları sağlam bir vaaz hazırlamak için yeterli zamanI ayırmaktan alıkoymasına izin verebilir. Bazı pastörler ise can sıkıcı sorunlara rağmen çalışmalarında odaklanmayı başarabilir. Bu makale, ikinci gruptaki pastörleri ele almaktadır ve amacı açıktır: Pastörlük vaaz vermekten daha fazlasıdır. Bu makale, aynı zamanda pastör olmayı arzulayan, pastörlük yapan veya pastör yardımcılığı hizmetini üstlenen erkekler içindir.

Pastörlük sadece vaaz vermekten daha fazlası değildir, aynı zamanda vaaz vermeyi, Kutsal Kitap’ı insanların yüreklerine, zihinlerine ve yaşamlarına bağlayan kilit bir noktadır. Pastör olmayı arzuluyorsanız, hizmetinizin diğer tüm alanlarında bu üçlüyü uygulayarak kendinizi bir vaiz olarak geliştirebilirsiniz.

Vaaz vermenin yanı sıra, pastörlük başka neleri içerir?

Pastör, Disipline Eder

Öğrenci olmakta öncelikli amaç, bir başkasının Mesih’te olgunlaşmasına yardımcı olmak için kişisel ilişkiler geliştirmektir. Elçi Pavlus’un müjdeci ve havarisel hizmetinde bunu yapma şekli, günümüz pastörleri için rol model olmaktadır. Pavlus, Selanikliler’ şu hatırlatmayı yapıyor: ”Sizlere öylesine gönülden bağlanmıştık ki, sizinle yalnız Tanrı’nın Müjdesi’ni değil, kendi canlarımızı da paylaşmaya razıydık. Çünkü sizi o denli çok sevdik!” (1.Se.2:8). Onlara büyük gruplar halinde vaaz vermekle kalmadı, bir baba gibi onları teşvik etti ve cesaretlendirdi (1. Se. 2:11– 12). Pavlus, Kutsal Kitap’ı sadece büyük toplantılara değil, kişisel sohbetlere de dahil etti. Bir hafta boyunca, kişisel olarak kimi teşvik ediyorsunuz? Sadece sevindirici haberi değil, kendi yüreğinizi de paylaşıyor musunuz?

Pastör, Danışmanlıkta Bulunur

Danışmanlık, öğrencilikle aynı amacı arzular, ancak daha ciddi günahlara, mücadelelere ve acılara odaklanır. Danışmanlık, öğrenci akışındaki bir girdap gibidir; birinin akışa daha sağlam ve güçlü bir şekilde girmesine yardımcı olmak için bir süre kenara çekilir. Danışmanlık, Tanrı’nın sürüsünü gütmenin (1. Pe. 5:2) önemli bir parçasıdır. Pavlus’un şu görevini yerine getirmeniz için gerekli bir araçtır: ”Kendinize ve Kutsal Ruh’un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rab’bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız” (Elç. 20:28).

Selanik Kilisesi’nin yapmakla yükümlü olduğu şey, pastörler için de geçerlidir: ”Size yalvarırız, kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun” (1. Se. 5:14). Hastalık ne kadar şiddetliyse, doğru ilacı vermek o kadar önemlidir. Danışman koltuğunda ne kadar çok zaman harcarsanız, o kadar yetenekli bir ruhsal farmakolog olursunuz. İnsanlar size büyük bir sorunla gelebilir, Tanrı’ya güvenme konusunda mücadele ediyor olabilir. Şiddetli acı ve hüsranla mücadele etmesi nedeniyle ağzından kelimeleri işitmek zor olabilir. Bu gibi durumlarda, sabırla dinleme ve merhamet gösterme, uzun bir yol kat etmenizi sağlar. Göreviniz, mücadele eden imanlının Tanrı’nın gördüğü gibi görmeyi öğrenmesine yardım etmektir.

Pastör, Öncülük Eder

Pastörlerin zor davalarda orta yolu bulması gerektiği açık bir şekilde ortadadır. Bu tür davalar sizleri uykusuz bırakabilir veya gün boyunca zihninizi meşgul edebilir. Cemaat üyesi birinin günahı, kilisenin onu uzaklaştırmak için harekete geçmesini gerektirecek kadar ciddi olduğunda, pastörlerin olaya öncülük etmesi doğaldır. Liderlik, baş ağrısına ve yürek sancına neden olabilir. Hakaret ve iftira getirebilir. Yorgunluk, hayal kırıklığı ve dikkat dağınıklığı ile pastörü sıkıntıya sokabilir.

Yüz koyun arasında kaybolan bir koyunun peşinden gitmek istediğinizde (Mat. 18:13–14) şunu bilin ki, hizmetiniz Tanrı’nın iradesinin tam ortasındasınız. Çünkü Tanrı’nın sevgisi kutsal ve kurtaran bir sevgidir.

Pastörlük Kendi Hayatınızı ve Doktrininizi İzlemektir

Pavlus, Timoteos’u şu sözlerle uyarır: ”Kendine ve öğretine dikkat et, bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla hem kendini hem seni dinleyenleri kurtaracaksın” (1. Ti. 4:16). Pastör olarak başkaları için Kutsal Kitap’ı çalışmalısınız. Başkalarıyla birlikte dua etmelisiniz. Başkaları adına ruhsal gerçeklikler üzerinde derin derin düşünmelisiniz. Tüm bunları kendi ruhunuz için de yapmalısınız. Aksi takdirde kendinizi ve sürünüzü çok tehlikeli bir duruma düşürmüş olursunuz.

Kendinizi yakından izleyin. Kutsal Yazıları sadece başkalarını teşvik etmek için değil, aynı zamanda kendinizi teşvik etmek için çalışın. Ayrıca düzenli ibadet alışkanlıklarınızı sürdürmeniz gerekir. Korkularınızı, hayal kırıklıklarınızı, hırslarınızı ve arzularını sürekli olarak Kutsal Kitap’a getirdiğinizden emin olun. Mesih’le olan ilişkinizin kalitesine, bir öğrenci ve danışman olarak çabalarınızın kalitesine ve günaha sapan üyelere gösterdiğiniz özenin kalitesine odaklanın.

”Ne kadar iyi bir Hristiyansanız, o kadar iyi bir pastör olursunuz.”

Kilise üyelerinin günahla ve ıstırapla mücadelelerinde derinliklerine inerek, Kutsal Yazıları daha ayrıntılı ve kesin bir şekilde nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Pavlus, Selaniklileri şöyle teşvik etti: ”Bildiğiniz gibi, bir baba çocuklarına nasıl davranırsa, her birinize öyle davrandık. Sizi yüreklendirdik, teselli ettik; sizleri egemenliğine ve yüceliğine çağıran Tanrı’ya yaraşır biçimde yaşamaya özendirdik” (1. Se. 2:11–12).

Bunları kürsü dışında ne kadar çok yerine getirirseniz, kürsüde o kadar etkili olursunuz. İnsanlara hafta boyunca ne kadar gayretle pastörlük yaparsanız, kürsüde o kadar etkili bir pastör olursunuz.

KAYNAKÇA:

https://www.desiringgod.org/articles/pastoring-is-more-than-preaching

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen Sayfamıza Abone Olun!