Tanrı’nın Sözü Değişmez
757 views

Kutsal Kitap’a inanan Hristiyanlar, ‘birçok yol’ görüşünü, inançlarının gerçek bir ifadesi olarak kabul etmezler. Ancak Hristiyan olduğunu iddia eden bazı kişiler, bu ‘kapsayıcı’ bakışın çekici olduğunu düşünür.

Liberal Hristiyanlık, inancımızın hümanist bir yorumunu sunar. Buna göre, Kutsal Kitap’a iman eden Hristiyanların katı, bilgisiz ve eskimiş düşüncelere saplandığını iddia eder. Zamanın değiştiğini, toplumun ilerlediğini ve kilisenin ayak uydurmak için gelişmesi gerektiğini söyler. Hatta Kutsal Kitap’ın Yaşayan Söz olduğu fikrini çarpıtmaya çalışırlar.

Kutsal Kitap şöyle der: ‘‘Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.’’ (İbr.4:12) Martin Luther şöyle demiştir: ‘‘Kutsal Kitap canlı, benimle konuşuyor; ayakları var, peşimden koşuyor; elleri var, beni tutuyor.’’ Ne İbraniler kitabının yazarı ne de Martin Luther, Kutsal Kitap’ın toplumsal zevklere veya siyasi yönelimlere karşı değişebileceğini söylemedi. 

Kutsal Kitap değişmez, ancak bizi değiştirir. Kutsal Yazılar’da okuduğumuz bir şeye katılmıyorsak, değişmesi gereken Tanrı Sözü değil, bizizdir. Görüşlerimizi yeniden gözden geçirmeli ve onları Tanrı’nın değişmeyen Sözü’nün ışığında değiştirmeliyiz. Hristiyan liderler, toplumsal sorunlara ilişkin konularda Kutsal Kitap’ın anlayışından uzaklaştıkça, kilise Müjde’den uzaklaşmaya ve hataya sürüklenmeye başlıyor. Kilise, dünyanın Tanrı’nın Gerçeğine ihtiyaç duyduğu bir zamanda, kendisini soyutladı. Oysaki Tanrı’nın mesajı, zamanın başlangıcından bu yana değişmedi. Tanrı’nın Gerçeğini çarpıtmayın.

Mesih öğrencilerine Gerçeği bilmenin, konuşmanın ve savunmanın önemini öğretti. Çünkü İsa’nın Kendisi Gerçeğin beden almış halidir. Hristiyanların kayıtsızlığı ve inancını terk etmeleri, kilise yaşamı için herhangi bir terör örgütünden daha büyük bir tehdittir. Kilise ancak Kutsal Yazılar’dan yüz çevirirse ve Tanrı’nın Gerçeğini dünyasal fikirlerle kirletirse yok edilebilir. Kilise uyanmalı ve uzun süredir devam eden uyuşukluğu bırakmalıdır. İsa’yı takip ettiğini iddia eden herkes, değişmeyen Gerçek üzerinde kalmalıdır.

Dua: Tanrım, Sözün Gerçek olduğu ve değişmediği için şükrederim. Yaşam veren mesajını lütuf ve sevgiyle paylaşarak, Sözü’ne teslim olmam ve Gerçeği’ne her koşulda sarılmam için yardım et. İsa’nın adıyla dua ediyorum. Âmin.

‘‘Tanrı’nın her sözü güvenilirdir, O kendisine sığınan herkese kalkandır.’’ (Özd.30:5)

KAYNAKÇA:

https://uk.ltw.org/read/my-devotional/2018/02/gods-word-doesnt-change

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen Sayfamıza Abone Olun!