Tanrı’nın Sözü’nün Bizi Yenilemesinin 6 Yolu
292 views

Yüreğimizi İsa’ya teslim ettiğimizde ne değişir? Elbette dış görünüşümüz, gelirimiz, ailemizdeki ya da iş yerimizdeki insanlar değişmez. Dışarıdan aynı görünürüz. Peki, öyleyse ne değişir?

Kutsal Kitap şöyle der: ‘‘Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.’’ (2.Ko.5:17)

Kurtuluş deneyimi yoğun bir ruhsal karşılaşmadır. Bu nedenle yaşamlarımız özünden dönüştürülür. Tanrı’nın Ruhu, insan gözünün göremediği bir dönüşüm gerçekleştirir. Değişim anlıktır ve gökte, tövbe edenler için sevinç duyulacaktır. (Luk. 15:7) Zihnimiz ve bu değişimin dışa vurumu ise bambaşkadır. Bizler hâlâ bedendeyiz, günaha teslim olmuş bir dünyada yaşıyoruz. Ruhumuz ve bedenimiz arasında sürekli bir savaş vardır (Gal. 5:17). Bedene ne kadar çok teslim olursak, hayatımız değişimden o kadar uzak olur. Ruh’a ne kadar çok teslim olursak, o kadar Mesih’e benzemeye başlarız. Mesih’e gelmeden önce yollarımızı değiştiremeyiz, ne kadar uğraşırsak uğraşalım, bunu yapacak gücümüz yoktur. 

Pavlus, düşüncelerimizin yenilenmesi gerektiğini söyler. ‘‘Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin’’ (Rom.12:2)

Pavlus, dünyanın cezbediciliğine direnmek için Tanrı’ya itaat etmeyi istemenin samimi bir arzu gerektirdiğini biliyordu. Bu nedenle çağın gidişine uyulmaması gerektiği hakkında uyarıda bulundu. Geçmişte yaşadığımız deneyimler ve ayartılar, Mesih’teki yeni yaşamda yeniden yolumuza çıkacaktır. Aynı zorluklarla karşılaşacağız, aynı duygu ve koşullarla mücadele edeceğiz. Farkı yaratan, Tanrı’yı ​​memnun etme konusundaki samimi arzumuzdur. Tanrı’nın lütfu ve sevgisiyle beslenen arzumuz, gerçek değişimi mümkün kılar.

Filipililer 2:13, ‘‘Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı’dır’’ der. Ancak pratik olarak düşüncelerimizin yenilenmesi için Pavlus’un açıklamalarını nasıl uygulayabiliriz? Her şey Tanrı Sözü’nde gizlidir. Tanrı’nın Sözü bize güç verir ve O’nu arama yolunda sonuna kadar gitmemizi sağlar. Bizim işimiz Sözü incelemek ve uygulamaktır. Tanrı’nın Sözü, yaşamlarımızı ölçtüğümüz ve O’nun iradesine itaat ettiğimiz standarttır.

Tanrı Sözü, bizi 6 yol ile değiştirir.

1. Bize rehberlik eder. 

‘‘Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır.’’ (Mez 119:105) Artık karanlıkta tökezlemiyoruz, çünkü ışığa sahibiz. O’nun sözünü ve adımlarını takip edersek, Mesih’e daha çok benzemek üzere güçleniriz.

2. Bizi günah ve yanlış olanı yapma konusunda mahkûm eder. 

‘‘Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.’’ (İbr.4:12) Artık haklı mıyız, haksız mıyız diye merak etmiyoruz. Yüreklerimizi Tanrı’nın Sözü ile doldurduğumuzda, yetersiz kaldığımızı bilir ve düştüğümüz zamanlar için lütuf dileriz. 

3. Bizi temiz ve kutsal kılar.

‘‘Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti.’’ (Ef.5:26) Tanrı’nın bizim için arzusu, O’nun önünde Kutsal olmaktır. Sözü, zihinlerimizi ve yüreklerimizi arındırır. Tanrı’nın Sözü’nü ne kadar çok uygularsak, O’na o kadar çok benzeriz.  

4. Bize kim olduğumuzu gösterir.

‘‘Çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi, aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer.’’ (Yak.1:23) Yüreğimizi İsa’ya teslim ettiğimizde, karanlıktan aydınlığa çıkarız. Rab bizlere yeni bir kimlik verdi. Ancak, kendimizi sürekli olarak bu yeni hayata alıştırmalıyız. Kendimizi şimdi olduğumuz kişi olarak görüyoruz. Ancak gerçek ve kalıcı değişimin gerçekleşmesi için Tanrı Sözü’ne yaraşır bir hayat sürmemiz gerekir.

5. Yüreklerimizi kötülükten arındırır.

‘‘Bunun için, her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin.’’ (Yak.1:21) Tanrı’nın Sözü’nü alçakgönüllülükle kabul ederek günaha karşı olan savaşı kazanabiliriz. Rab, bizleri her gün yenileme gücüne sahiptir.

6. Yol gösterir ve bizi düzeltir.

‘‘Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.’’ (2. Ti.3:16) Düşüncelerimizi yenileme, günlük bir yolculuktur. Tanrı’nın Sözü her zor duruma ışık tutar. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak için Söz’e bakmamız gerekir. Tanrı’nın Sözü’nü inceleyerek ve yaşayarak düşüncelerimiz yenilenir. Sözü araştırırken O’ndan size rehberlik etmesini dileyin. ‘‘Yasa Kitabı’nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün.’’ (Yşu.1:8)

KAYNAKÇA: https://www.ibelieve.com/faith/6-ways-god-s-word-renews-us.html?amp=1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen Sayfamıza Abone Olun!